Send oss en forespørsel

Adgangskontroll

adgang overvåkning

Mifo samarbeider med anerkjente leverandører på produkter for adgang og overvåkning. Dette sikrer at vi kan levere utstyr som har en kvalitet som våre kunder etterspør.

Mifo prosjekterer og leverer ITV anlegg basert på ip teknologi til de fleste behov.

Dagens løsninger innen ip basert overvåkning medfører flere fordeler kontra tradisjonell overvåkning.

Automatisk hendelselogging

  • Automatisk alarmlogging
  • Avansert søkefunksjoner
  • Enklet å velge ut og eksportere ønskede hendelser ved behov
  • God skalerbarhet, fra 1 til 20 kameraer på en opptaker
  • Standardbaserte kamera og opptakere, leverandøruavhengige.
  • God integrasjon
  • Overføring via tele og datanett
  • Kan benyttes via mobiltelefon
  • Strømmating via nettverket(Power over Ethernet)

Systemene er meget brukervennlige, kamera og opptak kan hentes opp ved behov fra mobil, nettlesere eller dedikerte kontrollkonsoller. Datatilsynet setter noen enkle krav ved planlegging av ITV anlegg, de har også utgitt en veileder.

Våre leverandører på overvåkning er Teletec Connect AS og Elotec AS
Adgangskontroll  leveres fra Teletec Connect AS og RCO Security AS

Vi har partneravtale med Stanley Security der vi utfører installasjonsarbeid av deres sikkerhetsløsninger i Romsdal og Nordmøre.