Miljøfyrtårn:

MIFO er et miljøbevisst firma og er Miljøfyrtårnsertifisert.
Klima- og miljørapport finner du her:

Vår miljøpolicy:

MIFO skal fremstå som et miljøvennlig og ressursbevisst firma og skal årlig forbedre våre miljøprestasjoner. Gjennom valg av miljøvennlige materialer og løsninger skal selskapet ha høy miljø standard. Vi stiller miljømessige krav til alle våre leverandører.

HMS:

MIFO sin målsetning når det gjelder HMS er å ha et godt arbeidsmiljø, unngå arbeidsulykker, helseskader og manglende kvalitet i utførelse av vårt arbeid. HMS har alltid høyeste prioritet.

Fokus:

 • Forebygge skader
 • Ha et sunt og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte.
 • Unngå belastninger og forurensninger på det ytre miljø.
 • Valg av miljøvennlige leverandører, utstyr og materiell.
 • Reduksjon av avfall og økt gjenbruk av varer og materiell.

Mål:

 • Ingen ulykker
 • Ingen personskader
 • Ingen miljøskader

HMS tiltak:

 • Risikovurdering
 • Rapport om uønskede hendelser
 • Vernerunder
 • HMS er et naturlig punkt på våre internmøter
 • HMS opplæring til alle våre medarbeidere
 • Alle ansatte skal ha selskapets håndbok der dette er beskrevet.