Til hovedinnhold

Miljøfyrtårnsertifisert

MIFO er opptatt av å være en positiv og fremoverlent miljøaktør innen sin bransje.

Miljøfokus

Miljøfyrtårnsertifikatet er en anerkjent merkevare for virksomheter som ønsker å skape konkurransefortrinn i markedet og sette fokus på kostnadsbesparende miljøtiltak.

I dagens samfunn er miljø og bærekraft blitt en viktig faktor både i arbeidslivet og privat. Det er blitt mer vanlig, enn uvanlig, at anbudsrunder, spesielt i det offentlige, krever dokumentasjon på at bedriften man representerer er miljøsertifisert, samt at man leverer varer fra miljøsertifiserte leverandører.

Stadig strengere krav fra myndighetene tilsier at det å være miljøsertifisert er viktig og riktig for oss.