Til hovedinnhold

Etisk handel og bærekraft

MIFO jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette gjør vi i nært samarbeid og i dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere.

For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har vi utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon i leverandørkjeden.

Jobber kontinuerlig med forbedring

MIFO jobber kontinuerlig for å forbedre egen policy og praksis. Dette gjelder blant annet innkjøpspraksis som kan bidra til at leverandørene etterlever våre retningslinjer for etisk handel i dialog med leverandører og andre interessenter. Vi søker med dette å oppfylle de krav som følger av gjeldende regler, standarder og forventinger i markedet til enhver tid.