Vikenco – Nytt lakseslakteri

Vikenco sin nye fabrikk på Rindarøya, Mifos største prosjekt noensinne!

MIFO gratulerer Vikenco med ny hypermoderne fabrikk på Rindarøya på Aukra.
Vi er i ferd med å ferdigstille det største prosjektet i Mifo sin historie. De elektrotekniske installasjonene samt lås og beslag har vært komplekse og utfordrende, men det har vært en fornøyelse å jobbe for en så seriøs og lokal aktør som Vikenco som forsyner et internasjonalt marked.
Anleggets areal tilsvarer to ganger gressmatta på Aker stadion og det har gått med ca. 150km kabel til alle produksjonsanlegg, kjøl og frys og automasjon på bygget. Samarbeidet har vært meget godt gjennom hele prosjektet.
Mifo har levert:
  • Elkraft
  • IKT/svakstrøm
  • Brannalarm og nødlys
  • Adgangskontroll
  • Automasjon og KNX
  • Tavler og fordelinger
  • Internkontroll
  • Lås og beslag
Våre datterselskaper Sund Elektro, Rauma Elektro og Hustadvika Elektro har bistått i installasjonene.
Vi vil berømme alle våre ansatte for innsatsen og stå-på viljen gjennom prosjektet. Her har vi vist at vi har kompetansen som kreves for å gjennomføre oppdrag av denne kompleksitet og størrelse.
Mifo er stolt av det vi har levert og håper på godt samarbeid med Vikenco i mange år framover.