Feil på elektriske anlegget står for ca 21 % av branner i Norge. Ved en termografikontroll kan feil oppdages på et tidlig tidspunkt og kan dermed utbedres før brann eller driftsavbrudd oppstår.

Utbedring av feil kan dermed planlegges til et tidspunkt det er gunstig for daglig drift. Termografering av elektriske anlegg foregår på anlegg i ordinær drift. Kontrollen gjennomføres uten driftsavbrudd/utkobling. MIFO AS har god kompetanse og moderne utstyr til termografering. Vi bruker kamera og programvare fra FLIR Systems.
Etter en termografijobb utført av oss mottar du en rapport som inneholder bilder av feilstedene som viser nøyaktige temperaturer og en beskrivelse av hva som må gjøres for å lukke avvikene.

Mer om termografi:

Termografikameraet registrerer små temperaturforskjeller med en nøyaktighet på 0,01 gr. C. I tillegg til kontroll av elektriske anlegg, kan termografi derfor benyttes for en rekke områder. Grovt sett kan de fleste tilstander som gir seg utslag ved ujevn eller varierende temperatur påvises ved termografi.
Vår termografør er sertifisert gjennom NEMKOs sertifiseringsordning.