Send oss en forespørsel

Elsjekk næring

termografering installasjonerFor å sikre et godt arbeidsmiljø og å holde tekniske installasjoner i orden, skal alle virksomheter arbeide systematisk med HMS (Helse,- miljø- og sikkerhet)

Virksomhetens internkontroll skal også sørge for at elektriske installasjoner og elektrisk utstyr er i orden slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller eiendom. For å nå dette målet må virksomheten regelmessig kontrollere sitt elektriske anlegg og det er her vi som elektroinstallatør kommer inn i bildet. Det bør brukes elektrofagfolk til å gjennomføre denne kontrollen. Vi kan etablere et enkelt system som inneholder sjekklister og en handlingsplan som beskriver hvilke feil/mangler som må utbedres.

En god måte å gjøre dette på er å bruke systemet Intela elektro.  Intela-systemet ivaretar alle myndighetskrav til ettersyn og vedlikehold av elektriske anlegg og inneholder: systembeskrivelse (systemhåndbok), sjekklister, vedlikeholdsplan, oversikt over kontroller m.m. Systemet er web-basert (men kan også brukes i papirversjon). Intela har også en modul som heter Brann/Sikkerhet som ivaretar kontroll av brannvarslingsanlegg, nødlysanlegg, innbruddsalarm og adgangskontroll.

Henvisning til Lovverk: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9 og Internkontrollforskriften § 5, pkt. 7.

Ta kontakt med Jostein Kvalshaug

Ta kontakt med Jostein Kvalshaug

Prosjektingeniør

Tlf: 71259569 - 92881337

Epost: jk@mifo.no

eller

Fyll ut vårt kontaktskjema