Termografi

Termografering er en avansert og effektiv metode for å finne feil i elektriske anlegg. Fordelen med termografi er at feilene kan påvises på et tidlig tidspunkt altså før anlegget svikter. Vi anbefaler termografering for firmaer som har flere sikringstavler. Mifo AS har utstyr for dette, se under Termografi.

Internkontroll

internkontroll

Alle virksomheter skal ha internkontroll som sikrer at dens aktiviteter og tekniske innretninger til en hver tid er i samsvar med HMS-lovgivningen. Elektriske anlegg omfattes også av denne bestemmelsen, det vil si at man skal gjennomføre ettersyn og vedlikehold av de elektriske installasjoner på en systematisk måte. Mifo AS har systemer for dette, se under Internkontroll virksomheter

Boliger

Elektriske anlegg i boliger bør kontrolleres ca hvert 5. år. Hensikten med slike kontroller er å redusere faren for brann i anlegget. Her følger vi bestemmelsene gitt av det aktuelle forsikringsselskap. Myndighetene anbefaler også kontroll av elanlegg ved skifte av eier. Mifo AS har sertifisert personell til slike jobber, se under El-kontroll boliger

Feilsøking på varmekabler

Ved bruk av termografiutstyr kan man påvise feil på varmekabler i gulv eller andre steder der varmekabler er innstøpt. Vi kan også påvise nøyaktig hvor varmekabler eller varmerør er plassert med tanke på boring eller montasjearbeider i slike anlegg. Mer info se under Feilsøking på varmekabler

Intela

MIFO AS har utvilklet et eget verktøy for internkontroll av elektroinstallasjoner, brann og sikkerhet.

Intela Online er et webbasert dataverktøy for bruk ved ettersyn, kontroll og vedlikehold.
Intela Online oppfyller alle krav IK- forskriften stiller til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Les mer om Intela her: