MIFO AS
Verftsgata 8
6416 MOLDE
07.30 - 15.30 mandag til fredag 10.00 - 14.00 lørdag
71 25 95 60
Vakt: 71 25 95 75
Send oss en forespørsel

Lås og beslag

Ta kontakt med Bjørnar Næss

Telefon: 92 88 13 29
Epost: bn@mifo.no

Se vår DM her:

Sikring og tilgangskontroll av bygg basert på dagens teknologi har blitt en utfordring fordi løsningene innbefatter mange fagfelt. Sikringen skal være sikker samtidig som tilgang skal være enkel for brukerne. Da må det ofte til en tett integrasjon mellom flere sikkerhetssystemer, som lås og beslag, adgangskontroll, brann- og innbruddsalarm og kameraovervåkning. Dette krever høy kompetanse og tett samarbeid på mange fagfelt. Grensesnittet mellom fagene er ofte dørmiljøet.

Tradisjonelt leverer flere aktører som byggentreprenør, elektroentreprenør, låsesmed og IT- leverandører utstyr inn til et dørmiljø. Det medfører ofte en pulverisering av ansvaret i forbindelse med feil og mangler. MIFO AS ønsker å gi huseier ett kontaktpunkt for alle henvendelser som gjelder dørmiljø, Derfor har vi samlet en høy kompetanse på de forskjellige fagfeltene som berøres:

  • Låsesmed (lås/beslag, nøkkelsystem og adgangskontroll)
  • Prosjektering av lås- og nøkkelsystemer
  • Flere typer adgangskontroll og innbruddsalarm
  • Brannalarm (sentral godkjenning i tiltaksklasse 2/3
  • Kameraovervåkning
  • Data- og nettverkskompetanse
  • Dyktige montører på alle fagfelt

Dette gir oss en unik mulighet til å være totalleverandør både til næringsvirksomhet, offentlige bygg, butikksentere og private.