nobø 1Nobø produserer varmeovner i ulike varianter som gir høy varmekomfort og trygg oppvarming.

Nobø produserer varmeovner i ulike varianter som gir høy varmekomfort og trygg oppvarming
Det er gjennom mange år lagt vekt på styringssystemer som gir godt inneklima og bedret økonomi.
Siden 70-tallet har vi vært en aktiv pådriver når det gjelder miljøvennlig bruk av energi.
Dette gjør at vi kan tilby gode produkter for styring av elektriske varmeanlegg og – apparater.

Serie 8 (enøk-ovnen)

nobø 2

Lavtempererte ovner

nobø 3

Miljøovnen

nobø 4

Safir Glassovnen