Styresystemer for fergekai

Mifo AS har utviklet, bygget, levert og montert styresystemer for fergekaier i Norge og utlandet siden 1985. Fergekaiene bygges etter spesifikasjoner fra Statens Vegvesen, styringene etter Mifos spesifikasjoner.

Styringene leveres over hele Norge, vi har også hatt leveringer til store samband i Portugal.