Send oss en forespørsel

KNX BUS-system

Vil du vite mer?

Ring oss på telefon 71 25 95 60, eller Fyll ut vårt kontaktskjema

knxKNX er en internasjonal standard for styring og regulering av blant annet lys, varme og ventilasjon. KNX Association styrer utviklingen av KNX teknologien som er blitt godkjent som standard i Europa, USA og Kina i tillegg til internasjonal standard.

Mer enn 200 produsenter leverer komponenter og software løsninger som kan integreres i et KNX anlegg. Dette gir et stort utvalg av muligheter og fleksibilitet i installasjonen. Med en KNX installasjon vil både det teknologiske og det estetiske ivaretas.

Systemkomponenter:

– Betjeningskomponenter
– Innganger
– Aktorer
– Utganger
– Maksimalvoktere
– Timere – Ur
– Bevegelsesmeldere
– Termostater

EKNX gjør installasjonen rask og enkel. Redusering av kabling, mindre brannfare, overvåking og varsling git en sikker installasjon.

KNX gir deg:

– Funksjonalitet
– Sikkerhet
– Komfort
– ENØK