MIFO AS
Verftsgata 8
6416 MOLDE
07.30 - 15.30 mandag til fredag
71 25 95 60
Vakt: 71 25 95 75

MIFO er totalleverandør innen sterk- og svakstrøm.

Vårt formål er å tilby elektrotjenester rettet mot bygg og anlegg, offentlige, dvs. stat og kommune, industri, eiendomsselskap, eneboliger og privatkunder. Vi innehar alle nødvendige sertifiseringer og godkjenninger.

Tavle- og skapproduksjon, maritime styresystemer, internkontroll og termografi inngår i selskapets hovedsatsningsområder.