MIFO AS
Verftsgata 8
6416 MOLDE
07.30 - 15.30, Lø 10.00 - 14.00
71 25 95 60
Vakt: 71 25 95 75
Send oss en forespørsel

EL-kontroll boliger

For å forebygge uhyggelige opplevelser

Ta kontakt med Jostein Kvalshaug

Prosjektingeniør

Tlf: 71 25 95 69 / 92 88 13 37

Epost: jk@mifo.no

eller

Fyll ut vårt kontaktskjema

termografering boliger

Det er altfor mange branner i Norge som har elektrisk årsak. Både myndigheter og forsikringsselskaper anbefaler regelmessig kontroll av de elektriske installasjoner. 

Forsikringsselskapene krever kontroll hvert 5. år og det gir ca 20 % avslag i premien (sjekk avtalebetingelser med ditt selskap). En slik kontroll er en grundig gjennomgang av hele anlegget der vi sjekker sikringer/jordfeilbrytere, kartlegger om anlegget er overbelastet og ser etter skader på ledninger og elektrisk utstyr. Ved en slik kontroll vi du også få tips og råd om oppgradering av anlegget for å øke sikkerheten ytterligere f. eks om TV og data-utstyr er sikret med overspenningsvern. Vi tester også røykvarslere og gir informasjon sikker bruk av elektrisk utstyr.
Mifo AS har Nemko-sertifisert personell for kontroll av elanlegg i boliger (NEK 405-2-2).